طراحی سایت
پنجشنبه 15 خرداد 1399.
آخرین اخبار

امکان سنجی مجتمع تجاری - اداری صندوق جاویدان

منتشرشده در پروژه های مطالعاتی
امکان سنجی مجتمع تجاری - اداری صندوق جاویدان

اطلاعات تکميلي

 • کارفرما: صندوق جاویدان سبزوار
 • موقعیت پروژه: سبزوار
 • سال انجام پروژه: 1391
 • مدیر پروژه: غلامرضا ناظمی
 • مشاور اقتصادی پروژه: رضا قوامی فرد
 • سرپرست بخش مطالعات: حمیدرضا موسی پور
 • تیم مطالعاتی: مهدی جعفری خواه، رفیعه مصباح، سهیلا ناظمی، سمیه ناظمی، ملیحه حسینی

پروژه امکان سنجی مجتمع تجاری - اداری صندوق جاویدان سبزوار در سال 1391 با هدف کلی احیاء و باززنده سازی بافت قدیم شهر و تنظیم نظام عملکردی و استفاده صحیح از زمین در سطح شهر سبزوار، مطرح شد. در ابتدا با بررسی محورهای اصلی طرح توسعه و عمران شهر سبزوار اهداف و راهبردهای طرح تدوین و مشخص شد و توجیه پذیری پروژه بر اساس این اطلاعات تدقیق گردید.

اهداف كلي طرح

 • ارتقاء سطح پايداري و انسجام شهر
 • ساختاربخشی و نظام دهی توزیع خدمات در سطح شهر
 • تنظیم نظام عملکردی و استفاده از زمین در سطح شهر
 • ارتقاء بخشی نظام حمل و نقل و ارتباطات در سطح شهر

راهبردهای طرح

 • بهبود و ارتقای خدمات سطح کمی و کیفی مسکن و محیط زندگی ساکنین شهر در نقاط با کیفیت کم
 • توسعه و تقويت صنعت گردشگري و جذب توريست به شهر
 • ارتقاء خدمات به منظور ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهر
 • ايجاد ساختار و سازمان فضايي منسجم در شهر
 • انسجام فضايي كاربريها در سطح شهر بر اساس نظام تقسیمات کالبدی شهر

پس از انجام مطالعات اولیه، برای بخش دوم، معرفی و تشخیص ویژگی های پیرامونی سایت در بخش های ساختاری شهر در دستور کار قرار گرفت تا پس از مطالعات به این ویژگی ها (دسترسی، عملکردی، فضاهای باز و سبز عمومی) نیز تسلط کامل به موضوع برای تیم مطالعات حاصل شود.

 

با بررسی های انجام شده بیانیه چشم انداز پروژه مشخص گردید.

پس از تمام شدن مراحل فوق به بررسی اصلی ترین و مهم ترین بخش مطالعات یعنی امکان سنجی اقتصادی پروژه پرداخته شد و با در نظر گرفتن 2 گزینه برای سایت و محاسبات دقیق از جمله محاسبات مساحتی، هزینه های ساخت، شهرداری، مشاوره و نظارت و سود حاصل از فروش یا اجاره دفاتر بعد از ساخت، دیاگرام های سود دهی به نسبت مشخصات اجرایی پروژه برای کارفرما مشخص گردید تا در شرایط اقتصادی فعلی، کارفرما با کمترین ریسک در این مقوله به فعالیت خود ادامه دهد و شاهد پروژه ای با ساختار قوی و شرایط فوق العاده باشیم.

 

 

 

ارتباط با اساس شهر

 آدرس : مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان - بین بهار 5 و 7 - پ 133 - طبقه دوم ، شرکت اساس شهر شرق

 تلفن : 05137610912  | 05137646517 | 05137646780

  ایمیل : asasshahr@gmail.com | info@asasshahr.ir